آموزش

آموزش مجازی مهد مبین قشم

آموزش مجازی مهد مبین قشم آموزش مجازی مهد مبین قشم کاری از گروه رسانه ای موسسه فرهنگی قرآن و عترت پیامبراعظم(ص) قشم شعر سوره توحید https://as4.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/f8b87b0aeff09f14f16c882222f072cc26532619-240p.mp4 آموزش حرف ب https://as8.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/def0063c5bca5edd378030ae965d60b126534757-240p.mp4 کاردستی فصل پاییز https://hw5.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/d19915cfcc986643043d32f4d2f2ee0626532477-240p.mp4 شعر حرف ب https://as11.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/e32e723c8bc4010c154a20efbbea593321061456-480p.mp4            

بیشتر بخوانید »