مدیر مهد مبین قشم در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی الضحی گفت : آموزش مهارت های زندگی یکی از برنامه های مهد مبین قشم می باشد که با استقبال خوب نوآموزان همراه است.
عباس زاده اظهار داشت : آموزش مهارت های زندگی و تربیت صحیح می تواند به ارتقای سلامت عمومی خانواده و جامعه منجر شود و نقش والدین، علی الخصوص مادر در آموزش این مهارت ها به کودکان از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی افزود : مهد مبین قشم در همین راستا برنامه های مشاوره مختلف را برای خانواده ها و کودکان مهد برگزار می کند.
  • Image may contain: 16 people
  • Image may contain: 10 people